Naše služby

Služby pro veřejný sektor

» Poradenské služby v oboru veřejných zakázek

Doporučení vhodného postupu zadávacího řízení

Středisko Tender Consulting nabízí zadavatelům vedle standardních služeb spojených s přípravou a organizací veřejných zakázek také možnost využít naší metodické a konzultační podpory ještě před samotnou realizací zadávacího řízení.

Zpracování zadávací dokumentace a všech potřebných dokumentů ke konkrétnímu zadávacímu řízení

V rámci služeb spojených s přípravou veřejných zakázek nabízí středisko Tender Consulting přípravu a zpracování zadávací dokumentace a dalších souvisejících dokumentů, přípravu protokolů z jednání komisí a dalších dokumentů dle požadavků zadavatele.

Procesní zajištění konkrétního zadávacího řízení

V rámci služeb spojených s organizací veřejných zakázek a výběrových řízení nabízí středisko Tender Consulting zajištění vyhlášení zadávacího řízení, vydávání zadávací dokumentace, příjem nabídek, zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace, asistenci i přímou účast na jednáních komisí, vyhotovení potřebných dokumentů z jednání komisí, vyhotovení textu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a další služby.

» Vzdělávání v oblasti veřejných zakázek

» Zajištění právního poradenství

Středisko Tender Consulting svým klientům nabízí i zajištění právního poradenství. Tuto službu zajišťujeme v součinnosti s erudovaným advokátem.

» Další doplňkové služby dle individuálních požadavků zadavatele

Středisko Tender Consulting svým klientům dále nabízí:

  • tvorbu a případné úpravy revize vzorových dokumentací zadavatelů, dále též jejich korektury v návaznosti na novelizace příslušných právních předpisů
  • zpracování interních směrnic zadavatelů
  • audit ukončených veřejných zakázek


Služby pro soukromý sektor

» Konzultace a poradenství při zpracování nabídky

» Konzultace a poradenství před odevzdáním nabídky

» Tvorba vzorové dokumentace do nabídek

» Zpracování interních směrnic k odpovědnosti za účast v zadávacích řízeních a za odevzdávané nabídky

» Vzdělávání v oblasti veřejných zakázek

» Zajištění právního poradenství

webdesign © 2010 Daniel Kašpar
poslední aktualizace 16.9.2010